Obnova zahrady MŠ Čakovice II. Praha 9 – Třeboradice

Mateřská škola leží na severovýchodním okraji Prahy, v prostředí, které si místy zachovalo prvky venkovské krajiny, ale v současné době je také místem výstavby velkých developerských projektů a obchodních center. Současný stav zahrady dětem neposkytuje dostatečné podněty pro jejich tvořivou hru, objevování a experimentování.

Proměna zahrady má přinést dětem větší osobní zkušenost s přírodou, umožnit jim vnímat ji všemi smysly a také kompenzovat snižující se rozmanitost v naší krajině. Nová zahrada nabídne pestrou skladbu biotopů typických pro českou krajinu. Projekt staví na čtyřech tématech – spontánní hra dětí a dospělých, environmentální výchova a vzdělávání, zahrada jako ostrov české krajiny a mezigenerační setkávání.

Na obnově zahrady s mateřskou školou spolupracuje například Klub LíPa či Mateřské centrum Cirkus. 

výběr projektuGrantová výzva 2015
realizaceod listopadu 2016
nákladyzatím nejsou stanoveny
grant150 tis. Kč (1. kolo výzvy)
projektantIng. Veronika Hořáková, Ing. Martin Černý, DiS.
rozloha2 030 m²