Obnova zahrady MŠ Čakovice II. Praha 9 – Třeboradice

Mateřská škola leží na severovýchodním okraji Prahy, v prostředí, které si místy zachovalo prvky venkovské krajiny, ale v současné době je také místem výstavby velkých developerských projektů a obchodních center. Školka se proto rozhodla kompenzovat dětem snižující se diverzitu v okolní krajině novou školní zahradou, která by zároveň byla ideálním přírodním prostorem pro pozorování, poznávání, hru i relaxaci.

Do nevelikého prostoru navrhli architekti například venkovskou zahrádku sloužící k pěstování drobné zeleniny a bylinek, sad s ovocnými stromy nebo „les“, který vytváří dojem divočiny a nabízí dětem možnost potřebného úkrytu. Důležitou součástí upraveného prostoru je také nový svah, který dětem umožňuje podívat se i za zeď školky. 

Na proměně zahrady po celou dobu spolupracovali děti, rodiče a učitelé. Vedle nadační podpory se jim podařilo získat také finance z benefičních akcí, od Městské části Praha-Čakovice a Magistrátu hl. m. Prahy.

výběr projektuGrantová výzva 2015
realizace2016–2018
náklady2,4 mil. Kč
grant nadace800 000,- Kč
projektantIng. Veronika Hořáková, Ing. Martin Černý, DiS.
dodavatelDoctus s.r.o.
rozloha2 030 m²