Obnova zahrady MŠ Čakovice II. Praha 9 – Třeboradice

Čerstvě proměněná zahrada hostila naši exkurzi

Čerstvě proměněná zahrada hostila naši exkurzi
18. 6. 2018

Zahrada mateřské školy v Třeboradicích ještě nebyla oficiálně otevřena a už přivítala první zvědavé návštěvníky. Poslední den v květnu hostila naši exkurzi zaměřenou na metodiku proměňování školních zahrad. Pedagožky z třeboradické školky se tak mohly podělit s dalšími učiteli a řediteli škol o své čerstvé zkušenosti spojené s proměnou.

Z podoby zahrady bylo na první pohled patrné, že stavební a zahradnické práce tu skončily teprve nedávno; i přesto účastníkům exkurze nabídla plno inspirace. Nová zahrada, jejímiž autory jsou architektka Veronika Hořáková a krajinář Martin Černý, nabízí dětem dostatek prostoru pro pěstování a zahradničení, a samozřejmě nezapomíná ani na místa určená ke hře a odpočinku. Účastníky zaujaly například praktický kompostér, osvěžující mlhoviště či vyvýšená podesta, která umožňuje nahlédnout za zeď zahrady. 

V budoucnu by měla zahrada sloužit i jako komunitní prostor pro setkávání místních lidí – pro tyto účely tu vzniklo například ohniště, a v plánu je i pec na chleba. První kroky k tomu, aby si obyvatelé Třeboradic našli do zahrady cestu, už pedagogové ale učinili, když je přizvali k účasti na její proměně; podařilo se je zapojit jak do drobných činností spojených například s úklidem zahrady, tak do pomoci s finacováním rekonstrukce. Otázky spojené se zapojováním rodičů a široké komunity byly zároveň jedny z těch, které na exkurzi zaznivaly při diskuzích mezi pedagogy nejčastěji.

fotogalerie