Obnova zahrady MŠ Čakovice II. Praha 9 – Třeboradice

Novou zahradu společně otevřela celá místní komunita

Novou zahradu společně otevřela celá místní komunita
24. 9. 2018

Mateřská škola v pražských Třeboradicích slavnostně otevřela nově zrekonstruovanou zahradu. Akce se konala v rámci tradičního posvícení a kromě zástupců školky, dětí a rodičů, se jí účastnila také místní veřejnost.

Záměrem školky bylo ve spolupráci s architektkou Veronikou Hořákovou a krajinářem Martinem Černým vytvořit dětem ideální přírodní prostor pro pozorování, poznávání, hru i relaxaci, který by zároveň připomínal klasickou českou krajinu a umožňoval větší zkušenost s přírodním prostředím. Zároveň by zahrada do budoucna měla sloužit jako místo setkávání obyvatel Třeboradic.

Do nevelikého prostoru navrhli architekti například venkovskou zahrádku sloužící k pěstování drobné zeleniny a bylinek, sad s ovocnými stromy nebo „les“, který vytváří dojem divočiny a nabízí dětem možnost potřebného úkrytu. Důležitou součástí upraveného prostoru je také terénní nerovnost v podobě svahu určeného například pro sáňkování. Vyvýšený prostor s terasou zároveň umožňuje podívat se za zeď školky a tím i opticky prostor zvětšit.

Záměr udělat ze zahrady školky zelenou oázu, která bude dětem kompenzovat snižující se diverzitu v naší krajině, se podařilo naplnit díky intenzivní spolupráci školy a rodičů. Školka v roce 2016 uspěla v nadační grantové výzvě Zahrada hrou. Kromě nadačního příspěvku ve výši 800 tisíc korun se jí podařilo získat více než půl milionů korun od Městské části Praha-Čakovice. Z vlastních zdrojů zahrnujících i sponzorské dary školka do zahrady investovala více než 800 tisíc. Dalších 250 tisíc pak poskytlo v rámci grantu Hlavní město Praha. Celkové náklady na obnovu zahrady přesáhly 2,5 miliónu korun. 

fotogalerie